sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2022-02-02
#926
09:43 < Berge> ah, en bekjent som jobber i en stor, norsk bank forteller at medarbeidersamtale nå er omdøpt til «Boost-samtale».
09:46 < runehol> gir mening. det en gjør i en boost-samtale er å fylle inn templates