sitat fra #scene.no / efnet:

n
2024-05-18
#931
00:28:32 <@_neon_> Eplebit (og alle andre): Husk at butikkene stenger tidlig i dag (lørdag).
...
17:45:46 < Eplebit> Oh crap, er dette sånn dag hvor matbutikker og sånt stenger tidlig?
17:45:59 < ymgve> to timer for sen
17:46:14 < Eplebit> At jeg aldri lærer...